Довготривале міжнародне стажування викладачів кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики факультету публічного управління та права завершилося підписанням угоди про співпрацю з університетом Південної Богемії в Чеському Будейовіце (Чеська Республіка). Співпраця передбачає обмін досвідом у реалізації передових освітніх технологій, методів, форм і засобів навчання, підготовку та реалізацію спільних науково-дослідних проектів в інтересах розвитку науки та освіти. Налагодження тісних зв’язків освітян відкриває нові горизонти для впровадження спільних проектів, що сприяє підвищенню якості освіти. Це найкращий шлях до здійснення прагнень молоді у сучасному глобалізованому суспільстві.