Викладачі гірничо-еколгічного факультету: кафедри розробки родовищ корисних копалин – доц. Шлапак В.О. та кафедри маркшейдерії – ст. викл. Мамрай В.В. впродовж 20-22 березня 2019 р. взяли участь в міжнародній ювілейній конференції «Інновації і сталий розвиток гірничої справи» присвяченій 65-річчю заснування Інституту відкритих гірничих робіт, на базі Технічного університету «Гірнича академія» м. Фрайберг (Німеччина).

Під час конференції було представлено доповідь на тему «Забруднення кар’єрних вод при проведені вибухових робіт».

Участь в конференції взяли представники понад 30 навчальних закладів з Європи, Азії, Африки. Делегація від України була представлена Національним університетом «Дніпровська політехніка» (колишній Національний гірничий університет) та ЖДТУ.

Співпраця між ЖДТУ та ТУ «Гірнича академія» м. Фрайберг триває більше 10 років. За цей час між університетами було реалізовано низку проектів в рамках програм ДААД, Еразмус+, двосторонні обміни студентами та викладачами.

Маємо сподівання на подальший розвиток та зміцнення партнерських зв’язків!

Гірничо-екологічний факультет.