В рамках реалізації проекту за програмою Erasmus+/Розвиток потенціалу вищої освіти – SmaLog “Магістерська програма з смарт-транспорту і логістики для міста” відбулися планові освітньо-професійні стажування викладачів транспортних спеціальностей ЖДТУ на базі провідних університетів Європи, які виступають партнерами даного  проекту.

Від ЖДТУ участь в стажуваннях взяли викладачі кафедри «Автомобілів і транспортних технологій». Зокрема, доц. Бегерський Д.Б. проходив стажування з 29.10.2018 по 9.11.2018 в Університеті прикладних наук: технологій, економіки та дизайну м. Вісмар (Німеччина);  доц. Шумляківський В.П., доц. Ільченко А.В. та ст. викл. Мамрай В.В. з 5.11.2018 по 16.11.2018 перебували в «Сілезькій політехніці» м. Катовіце (Польща). Учасниками даних стажувань і тренінгів також були представники й інших партнерських навчальних закладів з України і Грузії.

Під час перебування в провідних Європейських університетах викладачі ЖДТУ переймали передовий досвід колег і викладачів університетів ЄС, відвідуючи лекції, семінари різного виду презентації, які мали на меті підвищити професійний рівень викладання навчальних дисциплін за новою Магістерською програмою, яка власне розробляється в рамках проекту – “Смарт-транспорт і логістика для міста”. Також представники нашої делегації відвідали транспортні підприємства і мали змогу наочно переконатися, у ефективності застосування методик смарт-транспорту, а також в широкій зацікавленості роботодавців в наданні робочих місць випускникам транспортних спеціальностей за новою магістерською програмою SmaLog.

Бажаємо виконавцям проекту подальшої успішної співпраці та реалізації поставлених цілей!